Login redactie

joomla stats

Bezienswaardigheden buiten de Heiligdommen

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mail

Op deze pagina tonen wij u een aantal bezienswaardigheden buiten de Heiligdommen. Per bezienswaardigheid is aangegeven of de toegang gratis is of niet en of bezoek ook voor pelgrims met rolstoel mogelijk is.

Gratis toegankelijk

 

Accueil Marie Saint-Frai

Adres :                    Rue Bernadette Soubirous
Toegang :                Niet ter bezichtiging

Het acceuil marie Saint-Frai

De restauratie van het voorste gedeelte (gebouwd in 1874) en de herbouw van het achterste gedeelte van dit accueil werd eind 1996 ter hand genomen. Het accueil beschikt thans over 400 bedden en werd in maart 1998 weer in gebruik genomen. Op 14 augustus 1998 werd het ingezegend door Kardinaal Louis-Marie Bilé, de aartsbisschop van Lyon, primaat van Gallië en voorzitter van de franse bisschoppenconferentie.Tot voor enkele jaren was het nog genaamd “Sept Douleurs”(Zeven Smarten). Het accueil wordt beheerd door de Soeurs de la Congrégation del Filles de Notre-Dame des Douleurs (Zusters van de Congregatie van de Dochters van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten)

Het accueil heeft thans alle voorzieningen benodigd voor het verzorgen van de opgenomen zieken en gehandicapten. Voor het verplaatsen van de zieken in de rolstoelen wordt vóór en na de plechtigheden een aparte strook op de openbare weg vrijgehouden.
Buiten het bedevaartseizoen is het accueil gesloten.

 


Accueil Paul VI

Adres:                     Boulevard Père Rémy Sempré
Toegang :               Gratis en geschikt voor rolstoelen

Sinds 2003 heet het vroegere Musée Bernadette Accueil Paul VI. Het museum is gelegen juist buiten het hek van de Heiligdommen (Porte St. Michel), opzij van de ondergrondse Pius X. ook te bereiken door de zij-ingang van de Pius X, achter het orgel.

Het Acceuil Paul VI

In de kelder (waar voorheen het Musée de Gemmail en de Salle Dom Billet waren) zijn er twee zalen: Salle Léon XIII en Salle Benoit XV. Beide zalen (met toiletten) zijn toegankelijk voor zieke en gehandicapte pelgrims en beschikken over plm. 200 plaatsen. Deze zalen kunnen door groepen gereserveerd worden. In de hal (Hall Dom Billet) bij de ingang op de begane grond staat een marquette van het gebied rond de Grot van Massabiëlle zoals deze er in 1858 uitzag. Verder zijn er in het Musée Ste Bernadette en Salle Monseigneur Théas gevestigd. Op de eerste verdieping bevindt zich aan de ene kant Salle Saint-Eugène de Mazenod en aan de andere kant Radio Présence Lourdes Pyrénees.

Het Musée Ste Bernadette bevat herinneringen aan Bernadette uit de tijd van de verschijningen en haar leven in Nevers.

Binnen:
Het museum is ingedeeld in 6 zalen, bij de ingang van de eerste zaal kunt u meestal ook in de Nederlandse taal een folder (blauw) meenemen met uitleg van de inrichting,
Zaal 1     De kinderjaren van Bernadette.
Zaal 2     De 11e februari 1858.
Zaal 3     De 18 verschijningen.
Zaal 4     Bernadette na de verschijningen
Zaal 5     De uitbouw naar Lourdes
Zaal 6     De symbolen van Lourdes.

Men kan het museum hetzij alleen, hetzij in groepsverband bezoeken. De bijbehorende teksten zijn geschreven in 6 talen en zijn tot een minimum herleid omdat de tentoongestelde documenten op zichzelf zeer duidelijk zijn.

 


Bartrès


Toegang:                 Gratis en geschikt voor rolstoelen

Bartres

Te bereiken:

 • Per excursie georganisserd door de VNB
 • In het seizoen per speciaal busje, vertrek Place Mgr. Laurence (Porte St. Joseph) om 09.30 / 14.00 en 16.00 uur
 • Terug uit Bartrès om 11.00 / 15.30 en 17.30 uur

Bartrès is een klein dorpje op plm. 4 km afstand van Lourdes. Hier heeft Bernadette van november 1844 tit augustus 1845 een tijdje doorgebracht bij haar voedster, Marie Laguës-Aravant. Toen ze bijna 14 jaar oud wad kwam ze terug om de schapen te hoeden. Een verblijf op het platteland zou goed zijn voor haar zwakke gezondheid. Het dorpje telt nu, net als vroeger tijden, slechts enkele honderden inwoners.

 


Byzantijns-Ukraïnse kerk

(met de gouden koepels)
Adres :                    6, Avenue A. Beguère.
Toegang :               Gratis en geschikt voor rolstoelen.
Te bereiken :           Over de Pont Saint Michel links, door de Rue du docteur Boissarie. OP het einde is er aan de rechterkant een goed begaanbare trap. Boven rechtsaf. Na 200 meter is aan de overkant van de straat de Avenue A Beguère. Voor rolstoelen allen te bereiken via een omweg (Boulevard de la Grotte).

De Byzantijs-Ukraïnse kerk

Indien uzelf niet bekend bent met de orthodoxe ritus kunt u uitleg krijgen van de Engelstalige zusters die de kerk beheren. Ook zijn er folders in diverse talen beschikbaar.

Men komt binnen via de centrale ontvangstruimte en vindt direct links de (kleine) kerk met ongeveer een twintigtal zitplaatsen. De druk beschilderde muren vallen onmiddellijk op. Het priesterkoor wordt, evenals in alle orthodoxe kerken van de kerkruimte gescheiden door de iconastase. De iconastasis is beschilderd met iconen van Christus en de Maagd Maria met het Jezuskind. Daarvoor ziet u 12 iconen voorstellende de voornaamste christelijke feestdagen en 12 iconen met de voorstelling van de 12 apostelen. De centrale deur (ook wel genoemd de koninklijke deur) alsook de deur aan de epistel- en evangeliezijde worden alleen tijdens de eucharistieviering geopend.
Foto’s, folders, prentjes e.d. zijn verkrijgbaar in de ontvangstruimte.

 


Het Cachot (le Cachot de Bernadette)


Adres :                    15, Rue des Petis Fossés
Toegang :                Gratis en geschikt voor rolstoelen

Rond Allerheiligen 1856 werd het gezin Soubirous in dit pand één donker, vochtig, stinkend kamertje (3.5 bij 4 meter) ter beschikking gesteld als woon- en slaapgelegenheid. Het huis werd bewoond door een oom van Bernadette, Andre Sajoux.. Vroeger deed het dienst als nachtverblijf voor zwervers en dronkaards. Iedere avond werd in het gezin de rozenkrans gebeden.

Het Cachot

Als losse arbeider probeerde François de kost te verdienen. Op de dagen dat hij werkloos was, lag hij op bed om de honger beter te kunnen verdragen. Ondanks de grote armoede werd Bernadette met grote zorg omringd: ze moest kousen dragen, droeg moeders capuchon en kreeg, indien mogelijk, apart voedsel. Omdat de situatie in het Cachot slecht was voor Bernadettes gezondheid, vertrok ze in 1857 weer naar de familie Laguës in Bartrés. Bernadette zou daar toezicht houden op de kinderen en de schapen hoeden. Ook zou ze worden voorbereid op haar Eerste Communie. Door oververmoeidheid kon Bernadette echter weinig of niets opnemen. Om toch haar Eerste Communie te kunnen doen, besloot ze naar Lourdes terug te keren (januari 18580, alhoewel ze wist dat ze weer in de narigheid zou belanden.
Op 11 februari 1858, de dag van de 1e verschijning, ging Bernadette vanuit het Cachot bij Massabiëlle hout sprokkelen, samen met zusje Toinette en buurmeisje Jeanne Labadie.  Bernadette liep (via de tegenwoordige Rue de la Grotte, over de Pont Vieux en Av. Bernadette Soubirous) naar de Grot om daar de rozenkrans te bidden. In het Cachot werd het allereerst gesproken over de onbekende “Dame”, die 18 maal aan Bernadette  verscheen.

Het Cachot is eigendom van de Soers de la Charité de Nevers (Zusters van Liefde van Nevers), zij verzorgen ook het onthaal van de bezoekers.

Binnen:
Bij het binnen gaan komt men in een kamer met herinneringen aan Bernadette:

 • enkele foto’s van de Grot, de Moulin de Boly en het Cachot ten tijde van de verschijningen.
 • De sleutel van het Cachot.
 • De rozenkrans, kous en omslagdoek van Bernadette.
 • Het beeld van de Maagd van de Gratieverlening, welke vroeger in de oude parochie stond; bij dit beeld ging Bernadette dikwijls bidden.

In het Cachot zelf is een korte (Nederlandse) tekst aanwezig welke uitleg geeft over het vertrek.

 


Chapelle Notre-Dame

Adres :                    Boulevard Père Rémy Sempé
Toegang :                Geschikt voor rolstoelen

De Chapelle Notre-Dame (voorheen Salle Notre-Dame) wordt soms gebruikt als bijeenkomstruimte voor onze perlgrims (eucharistievieringen). De Kapel ligt achter het Accueil Paul VI, naast het Pavillon Missionaire.

 


Cité Saint-Pierre

Adres :                    Avenue Mgr. Rodhain
Toegang :                Gratis en geschikt voor rolstoelen, i.v.m. fikse hoogteverschillen, dus (extra) hulp bij het duwen.

Algemeen

Cité Saint-Pierre

Toen Bernadette in Nevers vernam dat pelgrims in steeds grotere getale naar Lourdes kwamen, heeft zij – als doodarm meisje – gerealiseerd dat zo’n bedevaart onbetaalbaar zou zijn voor arme mensen. Nadrukkelijk heeft zij de autoriteiten in Lourdes toen gevraagd om er een onderkomen te bouwen, waar armen gratis zouden kunnen verblijven. De Cité Saint Pierre is het antwoord op dat verzoek. De liefdevolle zorg die op de Heiligdommen aan de ziek pelgrims geboden wordt, krijgen hier de arme pelgrims.

Het complex is in 1955 gebouwd door de stichter van de Franse Caritas “Secours Catholique”, Mgr. Jean Rodhain en opgezet met de intentie om armen een eerste klas behandeling te geven. Het is ondermeer deze kwaliteit, die bij een bezoek aan de Cité zoveel indruk maakt. Bovendien is het schitterend gelegen in een oase van rust en natuur in het drukke Lourdes. De Cité Saint Pierre biedt plaats aan 450 arme pelgrims plus nog eens ruim 100 vrijwilligers, in 6 paviljoens met 1-, 2- en 3 persoonskamers met douche en toilet. Naast 30 vaste medewerkers en seizoenwerkers “draait”het geheel op vrijwilligers uit heek de wereld, die elkaar om de 3 weken aflossen.

Rondleiding
Uitgangspunt voor een bezoek aan de Cité is een rondleiding in het complex die een klein uur duurt. Al vanaf het prille begin heeft Rodhaim gestimuleerd dat pelgrims in Lourdes kennismaken met wat hier voor armen gebeurt en daarbij betrokken worden. Bij slecht weer (of een weinig mobile groep) gebeurt dit d.m.v. een videopresentatie. In principe wordt de rondleiding altijd gegeven door ’n Nederlandstalige gids van de Cité; uitsluitend in het geval dat die niet beschikbaar is (of als de groep zeer klein is) kan, aan de hand van een tekstcahier, de groep de rondleiding zelf verzorgen. N.B.: vraag in dat geval naar de Nederlandse tekst.

Vieringen op de Cité Saint Pierre

Het bezoek aan de Cité wordt vaak gecombineerd met een viering aldaar. Daarvoor zijn – kosteloos – meerder ruimten beschikbaar, variërend in groote van 80 tot 5000 platesen; van 08.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 19.00 uur (mits tijdig besproken zijn ook buioten deze tijden vieringen mogelijk). Reserveren: Informatiebureau van de Cité Saint-Pierre, Place MGR. Laurence (tegenover ingang « St. Joseph)

Chapelle Sainte Bernadette (80-100 plaatsen)
Naar vieringen in deze kopie van de schaapskooi van Bartrès, is zeer veel vraag. Om deze “kapel van de armen”toch ook voor bezoek vrij te hebben zijn er tussen 10.00 en 11.00 en tussen 13.30 en 16.30 uur geen vieringen mogelijk. Hieraan wordt strikt de hand gehouden.

Cathédrale de Vendure (tot 500 plaatsen)
“Kathedraal van de Armen”onder het bladerdak van eeuwenoude bomen in de open lucht; als een amfitheater tegen de berghelling gebouwd rond een molensteen als altaartafel

Salle Trois Fontaines, Salle Isai, Salle Jeremie, Salle St. Cyrille en Salle St. Méthode.
Zijn multifunctionele ruimten in het hoofdgebouw, variërend in grootte van 80-100 plaatsen. Buiten vieringen kunnen hier b.v. ook videopresentaties gegeven worden. (Salle St. Benoit – max. 20 plaatsen – is ongeschikt voor vieringen).

Le Cairn
Le Cairn is het grote piramidevormige gebouw, de blikvanger, bij de toegang tot de Cité. Hierin bevinden zich 2 grote multifunctionele zalen elk met 400-500 plaatsen; de Salle Mgr. Rodhain en de Salle Mgr. Bonneric.

Bois St. François
Ook in het Bois St. François kunnen in de openlucht vieringen gehouden worden. Er is daar een eenvoudig altaar geplaatst en een aantal banken (ca. 50 zitplaatsen) en op afspraak is er geluidsapparatuur beschikbaar.

Het Rozenkranspad
Bij het Bois St. François zijn, langs de oever van een schitterend gelegen meertje, in de vorm van kleine staties, de 15 geheimen van de rozenkrans uitgebeeld. In de serene rust van de natuurlijk omgeving kunnen daat die geheimen worden overwogen.

N.B. De “Cairn »en het “Bois St. François” bevinden zich op het niveau van de ingang van de Cité en zijn dus daarvandaan zonder noemenswaardig hoogteverschil te bereiken.

Picknick’s
Bois St. François bij de  ‘’Cairn’’ en lÁrche de Noê bij de Cathédrale de Vendure, zijn – mooi gelegen- met banken en tafels ingerichte terreintjes. Ze bieden de mogelijkheid om daar tussen de middag te picknicken. Op basis van een lunchpakket van het hotel of accueil, verruimt dat – bij mooi weer- de mogelijkheden van een bezoek aan de Cité, als programmapunt binnen de bedevaart. Met name de accueilpelgrims van verschillende van onze bedevaarten, hebben hiervan al meermale gebruik van gemaakt. 

Toiletten
In de onmiddelijke nabijheid van alle genoemde accommodaties bevinden zich toiletten (ook voor pelgrims in rolstoel)

Pendelbus

Om het bezoek aan de Cité te stimuleren rijden er van 08.30 - 10.45 uur en van 13.30 - 17.45 uur, bussen vanaf het bureau ("Permanance") van de Cité aan de Place Mgr. Laurence (schuin tegenover de zijuitgang "St.Joseph"van de heiligdommen) De rit duurt maar enkele minuten. Om 11.45 uur en 18.45 uur vertrekken de laatste bussen weer naar de stad.

De Cité chartert deze bussen en betaalt daarvoor ca. € 2,00 p.p. (retour) Om deze kosten niet al te zwaar op het budget te laten drukken, wordt van de passagiers een vrijblijvende bijdrage in de ritprijs gevraagd. Hierover is in de praktijk nogal eens verwarring.

De Cité Saint-Pierre is overigens ook te voet goed bereikbaar (ca 20 minuten vanaf de Heiligdommen) MITS MEN GOED TER BEEN IS. De Cité ligt +/- 100 meter hoger dan de Heiligdommen.

Jongerenbedevaart

Regelmatig wordt door VNBreizen een jongerenreis georganiseerd. Vaak wordt er dan, tegen betaling, gebruik gemaakt van de Cité. Deze extra inkomsten komen ten goede aan de arme pelgrims.

De gehele groep jongeren: gezonden en gehandicapten verblijven in een apart paviljoen, waar zij door de medische staf geholpen worden. De jongeren zijn verdeeld in groepjes van 10 personen (gezonden en gehandicapten), mat daarbij 2 groepsleiders. Deze groepjes volgen samen het programma, wat voor een groot gedeelte door het zelf kan worden ingevuld en helemaal aansluit op de belevingswereld van jongeren.

Village des jeunes

Adres:                  Rue Mgr. Rodhain

Een verblijfplaats voor scouts of andere jongerengroepen die het hele jaar geopend is. men kan er verblijven in eigen tenten of in een der paviljoens die gedurende de wintermaanden verwarmd zijn. Er zijn kookgelegenheden waar men zelf de maaltijden kan bereiden. Men kan de maaltijden ook betrekken via een selfservice ter plekke. Gedurende de zomermaanden worden diverse programma's aangeboden. Verder is er een sfeervolle kapel aanwezig.

De internationale millitairebedevaart (eind mei) en de zigeunerbedevaart (augustus) zetten hier ook hun tenten op/

 


Het geboortehuis (Moulin de Boly / Maison Natale de Bernadette)

Adres:                     Rue Bernadette Soubirous.
Toegang :                Gratis maar niet geschikt voor rolstoelen (binnen)

Het geboortehuis van Bernadette

Het huis waar Bernadette op 7 januari 1844 werd geboren, ook wel genoemd Moulin de Boly (naar de naam van de eigenaar). Voor de Franse revolutie behoorde deze watermolen aan Anna de Candebotte, die gehuwd was met David Boly, een Engelse geneesheer. Het water van de Lapacca-beek, nu overkluisd door de Rue Bernadette Soubirous, deed de molenstenen draaien. De familie Soubirous woonde en werkte er van 9 januari 1843 tot 24 juni 1854. De molen van Boly was voor het gezin de molen van het geluk. Echter op zekere dag beginnen de tegenslagen. Vader Soubirous werd bij het bijwerken van zijn molenstenen getroffen door een splinter en verloor zijn oog. Op de betaaldag voor de jaarlijkse huurgelden (24 juni) kon de familie niet aan haar verplichtingen voldoen en moest de molen verlaten. In 1855 mislukte de oogst. Er was weinig graan, dus weinig werk voor de molenaars. François Soubirous was failliet. In 1856 werd Lourdes getroffen door hongersnood. Het meel, toen reeds een gift van de USA, werd gratis uitgedeeld en vader Soubirous werd dagloner. Intussen was de familie meermalen verhuisd en erg arm geworden. In november 1856 trokken zij naar het Cachot.

De Moulin de Boly is eigendom van de Heiligdommen. De congregatie des Filles de l’Eglise (de dochters van de Kerk) verzorgen het onthaal van de bezoekers. Hun klooster ligt tegenover de Moulin de Boly.

Binnen
Bij binnenkomst krijgt men van de portierster een Nederlandse tekst met uitleg.

Eerste verdieping
De kamer waar Bernadette werd geboren op 7 januari 1844. Twee dagen later, op de huwelijksverjaardag van haar ouders, werd ze gedoopt in de parochiekerk van Lourdes. Bernadette heeft hier gewoond tot haar 10e jaar

Gelijkvloers
De keuken; de leefkamer voor overdag. Elke morgen en avond was de familie er samen in gebed.
De molen; het water was de energie, die de molenstenen deed draaien, zodat het graan gemalen kon worden tot meel.

 


Hospice de Bernadette (l’Oratoire)


Adres :                    Avenue Alexandre Marqui (bij het gemeentelijk ziekenhuis)
Toegang:                 Gratis en geschikt voor rolstoelen.

De hospice de Bernadette

In de tijd van Bernadette was hier een school die werd geleid door de Zusters van Liefde (moederhuis te Nevers). Ook nu nog hebben zij de leiding van dit huis.. Kinderen uit de stad konden als externen het onderwijs komen volgen. Bernadette werd hier op haar Eerste Communie voorbereid. Daar zij niet lezen en schrijven kon verliep de voorbereiding zeer moeizaam. Op Sacramentsdag. 3 juni 1858 kon zij toch met enkele andere kinderen voor de eerste maal de H. Communie ontvangen. Evenals de andere kinderen was zij gekleed als bruidje. De plechtigheid voltrok zich in de bidkapel van het huis. Daags na dit feest vroeg de pastoor aan de zusters om Bernadette als externe aan te nemen en in 1860 krijgen de zusters van haar ouders verlof om haar als
“pensionaire”(leerlinge van kostschool) in het huis op te nemen. Bernadette was toen 16 jaar. Zij hielp de zusters in het Hospice en de school. Ondertussen kon ze zelf haar opleiding voortzetten (rekenen, lezen, schrijven enz). Bernadette woonde hier van 1860 tot 1866.

Binnen

 • Kapel waar Bernadette op 3 juni 1858 haar Eerste Communie deed
 • Spreekkamer met verschillende herinneringen aan Bernadette, o.a. kledingstukken, haar catechismus, brieven.

 


Musée de Statue religieuse (Beeldenmuseum)

Adres :                 13, Rue des Pyrénées
Toegang :             Gratis en rolstoelen kunnen alleen op de begane grond.

In een grote galerie boven een fabriekje worden grote en kleine beelden van honderden heiligen tentoongesteld. Ook tijdens werkdagen is de fabriek op te begane grond waar de beelden worden gemaakt te bezichtigen. Deze is te bereiken via de ingang van een grote souvenirwinkel


Musée du Gemmail

Adres 1:                  Boulevard Père Rémy Sempé (in Accueil Paul VI)
Toegang :               Gratis en geschikt voor rolstoelen, vragen om de achteringang te openen. Rondleiding op aanvraag..

Adres 2:                  72, Rue de la Grotte (voorbij het klooster van de Clarissen).
Toegang:                Gratis maar geschikt voor rolstoelen.

Uitbeelding van moderne kunst

 • Een oppervlakte van gekleurde stukjes glas, van binnenuit verlicht, geeft bijzonder effect door de combinatie van licht en kleur.
 • Een tentoonstelling van vooral religieuze onderwerpen.

Techniek

 • Een collage wordt gemaakt van enkele lagen glas in verschillende kleuren. Deze worden gelijmd op een glasachtige ondergrond, tot de gewenste vorm wordt verkregen.
 • Het geheel lijkt op een ouderwets glas-in-lood-raam.

 


Parochiekerk (l’Eglise Parissiale)

Adres:                     Rue St. Pierre
Toegang :                Gratis en geschikt voor rolstoelen (via zij-ingang links).

De parochiekerk van Lourdes

In de tijd van Bernadette lag de parochiekerk iets vóór de huidige (Place Peyramale). De Romaanse parochiekerk van St. Pierre waarin Bernadette bad werd na de brand rond de eeuwwisseling afgebroken. Een kruis duidt de ligging van het vroegere priesterkoor aan. Met de bouw van deze nieuwe parochiekerk werd in 1875 door pastoor Pryramale begonnen. Het duurde een aantal jaren voordat zij af was. Vanwege de slechte financiële toestand van de parochies in Lourdes kon de kerk pas in 1903 ingewijd worden. De neo-gotische kerk was bedoeld als bedevaartkerk (veel altaren), maar de eigenlijke pelgrimskerken zijn gelegen op het terrein van de Heiligdommen. Voor de hoofdingang staat het beeld van Mgr. Peyramale.

 

Binnen

 • Links de Romaanse granieten doopvont uit de oude parochiekerk, waar Bernadette Soubirous op 9 januari 1844 werd gedoopt. Deze werd in de nieuwbouw (1902) overgebracht. Daarboven hangt, sterk vergroot, een deel van het met de hand geschreven doopregister.
 • Onder het priesterkoor (te bereiken via een ingang opzij van de kerk) is de crypte te bezichtigen waar Mgr. Peyramale begraven is. Marie-Dominique Peyramale, pastoor van Lourdes in de tijd van de verschijningen, is gestorven op zaterdag 8 september 1877.

Links langs de kerk loopt de Rue de Langelle, waaraan – an de linkerkant – het kerkhof ligt. Hier bevinden zich verschillende groepsgraven, waaronder één voor de Nederlandse pelgrims die in Lourde gestorven zijn.

 


De pastorie (l’ancien presbytêre)

Adres :                    Chaussée Maransin naast nr. 18
Toegang :                Niet ter bezichtiging

De oude pastorie

Op weg naar het Hospice komt men langs de vroeger pastorie waar pastoor Peyramale woonde. De vroegere pastorie is er geen volgens Nederlandse begrippen. Het grote herenhuis werd mede bewoond door een rentenierende tabakshandelaar. De kapelaans woonden elders. Vanuit dit huis vertrok Peyramale op 26 februari 1858 naar Tarbes om de bisschop verslag uit te brengen over de in omloop gekomen verhalen. Van 27 februari tot 25 maart 1858 kwam Bernadette hier zel maal. In het huis verzocht de pastoor zijn drie kapalaans niet naar de Grot te gaan en zo voorzichtig mogelijk te zijn in hun gesprekken.

 

In de muur is een plaat aangebracht ter herinnering aan Bernadette, haar pastoor en de Verschijningen. Op het gazon is een beeld geplaatst van Bernadette in klederdracht van destijds. Het gebouw, waar later een verdieping is opgebouwd, heeft zijn strakke uiterlijk goed bewaard.

Wie was Peyramale?
Marie-Dominique Peyramale, geboren in 1811, was eerst aalmoezenier van het burgelijk en militair hospitaal van Tarbes. Op 43-jarige leeftijd werd hij pastoor-deken van Lourdes en leidde hij met strenge hand de parochie. De pastoor had een imposante gestalte, een sterk karakter, een merkwaardige voorzichtigheid en was een groot vriend van de armen. Dit alles had hem al vlug een groot gezag bezorgd. In het begin nam hij een afwijzende houding aan. Pas nadat Bernadette hem had duidelijk gemaakt dat de Dame “de Onbevlekte Ontvangenis”was (16e verschining, 25 maart 1858), zette hij zich met veel ijver in te dienste van O.L. Vrouw van Lourdes. Hij verzette zich heftig tegen de voorgenomen arrestatie van Bernadette en heeft veel bemiddeld ten gunst van de familie Soubirous.

 


Pavillion Chemin du Niglo

Adres :                    Boulevard Père Rémy Sempé
Toegang :                Gratis en geschikt voor rolstoelen.

Sinds 2003 is er, naast Pavillion Missionaire, een nieuw paviljoen genaamd “Chemin du Niglo”. De term ‘Nigli’, die Spaanse ruiter betekent, is gekozen omdat dit een symbool is voor nomaden (zigeuners). Dit nieuwe paviljoen biedt namelijk dagelijks van 09.00 tot 13.00 uur een spiritueel onthaal aan nomaden. Het is een plaats waar ook het Evangelie aangeboden wordt met begeleiding in de manier van geloven en ontmoeting met de niet-reizigers. Het paviljoen is niet geopend tijdens de bedevaart van nomaden en zigeuners (Pèlerinage des Gitans et Gens du Voyage); de ontvangst vindt dan plaats bij de ‘Pont de Vizens’.

 


Pavillon Missionaire

Adres:                     Boulevard Père Rému Sempé.
Toegang :                Gratis en geschikt voor rolstoelen,

Een missietentoonstelling van 800 m2 . Misionarissen, als getuigen van de jonge kerken uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oceanië maken de universele dimensie van de kerk toegangelijk. Uitgaande van hun eigen ervaringen richten zij zich tot de pelgrims met foto’s, dia’s, klankdia’s en documentatie over de missie.

 


Markthallen

Adres:                     Place de Champ

Toegang :               Gratis en geschikt voor rolstoelen.

De markthallen

Zoals elk Frans stadje heeft Lourdes ook een overdekte markt in “de hallen”. Deze is bestemd voor de verkoop van verse waar, kazen, vlees, gevogelte, groenten, worsten, vis, salades etc. Wat hier ligt uitgestald in de veelal vaste kramen, tart elke beschrijving. Men begrijpt meteen hoe Frankrijk aan zijn naam van culinaire natie komt. Het aardige is misschien nog, dat er in deze overvloed veel te vinden is, wat wij bij ons in Nederland helemaal niet kennen….. en daarom ook niet lusten.

 

Buiten is er ’s morgens markt. In de kramen worden o.a. kleding, schoenen en speelgoed verkocht. Onder het afdak van de hallen treft men ook typische Pyreneeënvrouwen aan, die vanuit de omgeving zijn gekomen om wat eieren, kippen of producten uit eigen tuin aan de man te brengen. Op deze manier proberen zij wat bij te verdienen.

 


 

Niet gratis toegankelijk


Cinéma Salle Bernadette

Adres:                     Avenue Mgr. Schoepfer.
Toegang :                Niet gratis, wel geschikt voor rolstoelen

Afwisselend wordt hier dagelijks gedraaid ofwel:

“Bernadette”,(ruim 2 uur durende) kleurenfilm uit 1987 van Jean Delannoy.

Inhoud: Het leven van Bernadette tijdens de verschijningen in 1858 tot het vertrek naar het klooster in Nevers

“La Passion de Bernadette’, het vervolg op de eerste film van Jean Delannoy.

Inhoud: Het leven van Bernadette tot aan haar dood, in het klooster Saint Gildard te Nevers.

“Marie de Nazareth”, kleuren film (duur 1 uur 50 min) uit 1994 van Jean Delannoy.

Inhoud: Het leven van Maria, van de blijde boodschap tot na de verrijzenis van Jezus.
Momenteel wordt de film alleen in de Franse versie vertoond. Het is nog niet bekend of er een versie met Nederlandse ondertiteling zal komen

Voor Bernadette en La Passion de Bernadette is het advies om te kijken op welke tijd deze films met Nederlandse ondertiteling worden vertoond. (dit staat bij de ingang aangegeven)

 


La Crèche merveilleuse (Musée de la Nativité)

Adres :                    21. Quai Saint Jean. (bij de Pont St. Michel, aan de oever van de Gave)
Toegang:                 Niet gratis, wel geschikt voor rolstoelen.

Een tentoonstelling van een kerstkribbe uit de Pyremeeën. Een ontdekking van de wereld van Jezus, zijn geboorte en zijn jeugd in een tot oudheid behorende omgeving. Het is een kersttafereel met bewegende beelden van de Italiaanse kunstenaar Primo Filippucci. Het heeft een lengte van 15 meter en omvat 70 automaten: een stromende rivier, molens, huizen, paleizen, Jeruzalem en Assisi. Het klank en lichtspel duurt 8 minuten.

De 14 diorama’s, tafarelen in reliëf, zijn gewijd aan de kinderjaren van Jezus.
Tentoongesteld worden oa.:

 • De aankondiging aan Maria
 • Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth.
 • De volkstelling.
 • Op zoek naar een herberg.
 • De geboorte.
 • De aankondiging van het goede nieuws aan de herders.
 • Deaanbidding van de drie koningen.
 • De vlucht naar Egypte.
 • Jezus in de tempel temidden van de schriftgeleerden.
 • Het leven in Nazareth.

 


Funiculaire du Pic de Jer

Adres :                    59, Avenue Francis-Lagardère. Per stadsbus te bereiken, vanaf de  Heiligdommen (Porte St. Joseph)
Toegang:                 Niet gratis en niet geschikt voor rolstoelen.

De funiculaire de Pic de Jer

In ongeveer 6 minuten tijd brengt de tandradbaan u naar de top van de Pic de Jer. De Grote op 948 meter en de Kleine op 709 meter hoogte. Geweldig uitzicht over de vallei en de Pyreneeën. Er is een wandelweg rond de top langs grotten en spelonken. Er is gelegenheid tot picknick, een weg voor het maken van een trektocht en een rots voor een school van bergbeklimmers.

De top wordt bekroond met een kruis, dat 's avonds verlicht is.

 


Grotten van Bétharram

Adres:                     Plm. 15 km buiten Lourdes (zijweg van de D 937 naar Pau)
Toegang:                 Niet gratis en niet geschikt voor rolstoelen.

De grotten van Bétharram

De grotten van Bétharram zijn de meest bekende natuurverschijnselen in de Pyreneeën. Ze behoren tot de mooiste bezienswaardige onderaardse grotten ter wereld. De grotten bestaan uit 5 verdiepingen met stalagmieten, stalactieten, versteende varens en allerlei vreemd gevormde kalksteenformaties. De etages zijn elk tijdens een verschillend tijdperk uitgehold.

Via luidsprekers wordt in alle “zalen” in 7 talen uitleg gegeven. Men wordt rondgeleid door een gids. Onderaards wordt een stukje met een bootje gevaren en men verlaat de grotten met een treintje.

 


Kasteel (Château Fort)

Adres :                    Rue le Bondidier / Rue du Fort, te bereiken ; te voet via (steile) helling Rue du Bourg of per lift Rue   le Bondidier / Rue du Fort.
Toegang :                Niet gratis, bij 15 personen of meer is er een groepskorting. Rolstoelen gratis. De rolstoelen kunnen per lift naar boven en de tuinen en vergezichten bewonderen. Het kasteel zelf is vanwege de vele trappen niet geschikt voor rolstoelen

Het kasteel van Lourdes

De gebouwen van het kasteel dat er nu staat dateren van de 13e tot de 16e eeuw. Op de 80 meter hoge rots van Lourdes legden de Romeinen een versterking aan. Later bouwde men er een kasteel, dat o.a. doot het leger van Karel de Grote (begin 9e eeuw) belegerd werd. In de 11e en 12e eeuw verd het af en toe bewoond door de graven van Bigorre. Bij het verdrag van Bretagne in 1360 werd het aan de Engelsen overgedragen. Prins Nero wees twee Fransen aan om het comando erover te voeren. Het kasteel werd in de loop der eeuwen vele keren verbouwd en is tussen 1820 en 1880 bijna geheel opnieuw opgetrokken door de troepen van het leger. De rechthoekige (bijna 24 meter hoge) slottoren werd behouden. Einde 18e eeuw / begin 19e eeuw was het kasteel staatsgevangenis. Het Franse leger deed er in 1889 afstand van en in 1894 werd het kasteel door de stad Lourdes gekocht. Sinds 1920 is het een heemkundig museum. Vanaf de terassen heeft met een mooi overzicht op Lourdes en omgeving. Na het Louvre en Versailles is het kasteel het meest bezochte museum van Frankrijk.

Nadat men met de lift naar boven is gegaan en de controle is gepasseerd (entree-kaartjes), Volgt met de aangeduide route door het kasteel.

Allereerst komt met in de keuken van een oude boerenwoning in de Pyreneeën. In de verschillende ruimten van het kasteel zijn o.a. opgezette dieren uit de Pyreneeën, klederdrachten, serviezen, meubilair en landbouw werktuigen tentoongesteld.

Ridderuitzichtpunt
In het midden van het ridderuitzichtpunt staat een stenen kompas waarop verschillende richtingen en afstanden tot diverde grote steden staan aangegeven.

Bij een van de schietgaten staat een kanon van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, buit gemaakt tijdens een verovering. Vanaf het “ridderuitzichtpunt” is een prachtig panorama te zien. Men kijkt uit over een groot deel van het oude Lourdes met de parochiekerk, de markthallen en een gedeelte van de bergketen en het dal. Aan de andere kant een zicht op het nieuwe stadsgedeelte waar de meeste hotels staan, de Heiligdommen en de Gave. Verscholen in het groen ligt, halverwege een helling, de Cité St. Pierre.

Binnenplein

Het binnenplein van het kasteel

Het binnenplein is tegenover de toren. Aan de linkerkant is de Pyreneeënhal; oorspronkelijk waren daar de barakken van de officieren van het Franse leger.

Rotstuin
In de rotstuin zijn verscheidene soorten bergbloemen en kruiden te vinden (verboden te plukken). Langs het pad staan diverse voorbeelden van traditionele huizen en boerderijen uit de Pyreneeën (schaal 1 : 10) met daarbij bonsaiboompjes.

Kapel
De kapel van het kasteel wordt in het midden gedeeld door een gewelfde boog. Nadat het  Pyreneeën-museum in het kasteel kwam worden hier enkel beelden en meubilair behorende aan de oorspronkelijke parochiekerk tentoongesteld.

Te zien zijn o.a.:

 • twee vergulde houten altaren
 • een bedevaartganger
 • in aanbidding opziende Evangelisten
 • muziekmakende engelen

De houten beelden werden tussen 1720 en 1740 vervaardigd.

 


Lac de Lourdes (Meer van Lourdes)

Plaats :                    Gelegen 3 km buiten Lourdes. Om het meer van Lourdes te bezoeken neemt men de richting van Pau en bij het naar buiten rijden van de stad, voorbij het stadion, neemt men aan de “Biscaye-wijk” de weg naar links. Men volgt die weg tot aan de grote bocht links waar een parkeerplaats is.

Bij het meer zijn, in een prachtige omgeving, bootjes en waterfietsen te huur. Men kan er vissen, iets gebruiken in het restaurant of op het terras genieten van de rust en de schoonheid van het landschap. Er is ook een wandelroute rond het meer.

 


La Médaille Miraculeus  (de geschiedenis van de Wonderdadige Medaille)

Adres:                     3, Rue du Porche (om de hoek bij het Cachot)
Toegang:                 Niet gratis, wel geschikt voor rolstoelen.

In historische diorama’s met licht en geluid wordt de geschiedenis verteld van de
Verschijningen van de H. Maagd Maria in 1832 aan St. Catharina Labouré te Parijs. Evenals in
De Rue de Bac nr. 140 te Parijs worden deze Verschijningen gerelateerd aan de
“Wonderdadige Medaille”. Duur van de presentatie pl,. 15 minuten. (Nederlandstalig bandje)

 


Musée Grévin (Wassenbeeldenmuseum)

Adres:                     87, Rue de la Grotte
Toegang :                Niet gratis, bij 15 personen of meer is er een groepskorting en geschikt voor rolstoelen.

Het wassenbeeldenmuseum van Lourdes houdt zich alleen met godsdienstige onderwerpen bezig. De levensgrote figuren zijn geplaatst met geluid- en lichteffecten. Het museum (met meer dan 100 beelden in 18 scénes) heeft 5 verdiepingen. Er zijn liften voor gehandicapten.

De naam Grévin is internationaal bekend. De wassen beelden zijn door decorontwerpers van Het beroemde Musée Grévin in Parijs geplaatst.

Binnen:

 • Op de eerste verdieping wordt het leven van Bernadette Soubirous uitgebeeld en op de bovenst dat van Christus.
 • Het museum toont een getrouwe reproductie van de schrijn waarin de H. Bernadette rust in het klooster St. Gildard te Nevers.
 • De meest bijzondere bezienswaardigheden zijn die van het Laatste Avondmaal en de Kruisiging.

Musée du Petit Lourdes (Klein Lourdes)

Adres :                    68, Avenue Peyramale (aan de linker oever van de Gave)
Toegang:                 Niet gratis, bij 15 personen of meer is er een groepskorting, moeilijk voor rolstoelen.

Het musée du Petit Lourdes

Een panorama van het stadje Lourdes in 1858 (schaal 1 : 20). Het is te vergelijken met Madurodam. De huisjes
zijn nagemaakt op basis van fotografische en schriftelijke documentatie. De plaatsen, gebouwen en huizen, van
enig belang in de geschiedenis van Bernadette en de Verschijningen zijn natuurgetrouw nagebootst. Bij mooi 
weer wel aardig om te bezoeken. Hotelleiders krijgen een Nederlandstalig boekje met uitleg. Het is echter meer
geschikt om individueel te bezoeken.

Tentoongesteld worden o.a.:

 • Het oude station van Lourdes
 • De schaapstal van Bartrès waar Bernadette de schapen hoedde.
 • De rots van Massbielle, zoals deze vroeger was.
 • De molen van Savy. Daar ging Bernadette het smalle bruggetje over wanneer zij naar de grot ging.
 • Het kasteel van Lourdes.
 • Het Cachot in de Rue des Petits Fossés.
 • De pastorie waar pastoor Peyramale woonde en waar Bernadette kwam met het verzoek van de Dame.
 • De Lapacca-beek met daarlangs enkele watermolens.
 • De molen van Boly (Geboortehuis van Bernadette).
 • De loop van de Gave.
 • De Heiligdommen.

 


Musée de Lourdes

Adres:                     Rue des Pyrénees.
Toegang :               Niet gratis, geschikt voor rolstoelen.

Gedurende een bezoek wordt kennis gemaakt met het dorpje Lourdes (op natuurlijke grootte) zoals het was in de tijd van Bernadette. In de kleine straten zijn de oude beroepen, winkeltjes, klederdrachten enz. terug te vinden. Een reproductie met licht en geluid.

 


Musée de Trésor des Sanctuaires (de schatkamer)


Adres :                    Avenue Mgr. Théas. Naast ingang van de Grote Kruisweg en naast het Bureau des Archives et de la Conservation.
Toegang:                 Niet gratis.

Het musée de Trésor des Sanctuaires

Dit museum is in 2001 geopend en werd 24 maart 2001 ingezegend door Mgr. Jacques Perrier, de bisschop van Tarbes en Lourdes. Het is gevestigd in de oude biechtkapel vlak naast de ingang van de Grote Kruisweg. In het museum kan men de geschiedenis van de Heiligdommen o.a. volgen aan de hand van fotomateriaal en
geschriften. Er zijn ook een aantal liturgische voorwerpen (serviezen, monstransen etc.) tentoongesteld. In het museum worden ook bepaalde thematentoonstellingen gehouden.

 

Onder in het museum is een bibliotheek en een werkkamer voor wetenschappelijke onderzoekers die de archief documenten komen raadplegen.

 


Het ouderlijk huis (Maison paternelle oftewel Moulin Lacadé)

Adres:                     Rue Bernadette Soubirous
Toegang :                Niet gratis en niet geschikt voor rolstoelen.

Het ouderlijk huis

Het ouderlijk huis van Bernadette ná de verschijningen. Vanuit het Cachot verhuisde de familie in 1864 hier naar toe. Het is ook een watermolen: de molen van Lacadé. Ten tijde van de verschijningen was deze eigendom van de heer Lacadé, burgemeester van Lourdes. Een goed onderhouden en grote molen (2 molenstenen). In juli 1863 huurde pastoor Peyramale dit huis voor de familie Soubirous om hen een beter onderdak te bezorgen en in 1867 werd het door Mgr. Laurence (bisschop van Tarbes) aan de familie geschonken. In dit pand beleefde de familie betere jaren. Bernadette heeft hier echter nooit gewoond. Ze was toen al ingetrokken bij de Zusters van Nevers. Wel heeft ze haar familie daar dikwijls bezocht. Hier stierf in 1868 de moeder van Bernadette, in 1871 haar vader en later ook broer Jean-Marie.

 

Binnen

 • Gelijkvloers links: de keuken. Het interieur met het bed waar Bernadette’s moeder, Louise Castérot, is overleden op 8 december 1866.
 • Gelijkvloers rechts: de molen.
 • Boven: meubels, huisraad, oude familie foto’s en enige schilderijen van de Soubirous en Castérots.
 • Uitgang via een souvenirwinkel.

Nierdialyse-centrum (Centre de Dialyse de vacances St. Jean le Baptiste)

Adres:                       Route de Bartrès

65100 Lourdes

Het nierdialyse-centrum St. Jean le Baptiste - geopend sinds april 1986 - is gelegen op 3 km van Lourdes (richting Bartrès). aan zowel Franse als buitenlandse dialyserende patiënten wordt de mogelijkheid geboden hun behandeling voort te zetten tijdens het verblijf in de regio.

VNBreizen maakt de benodigde afspraken met het dialysecentrum in Lourdes. Twee weken vóór aankomst in het centrum zal gevraagd worden om een bevestiging, welke vergezeld moet zijn van het inschrijvingsdossier. De pelgrim wordt hiervan op de hoogte gebracht.